tequs
HEATED BY NATURE
Termiske likevektssystemer

Verdens mest energivennlige Plug & Play-varmepumpe

Vi presenterer potensialet i de mest energieffektive varmepumpene i verden som en del av løsning på klima- og energikrisen.

Vår teknologi gjør de mest klimavennlige og energieffektive varmepumpene tilgjengelig for alle på tvers av hele Europa.

Plug & Play

Reversibel

0
COP Varme
0
COP Kjøling
0
Varmtvann °C
2090
GWP

Alle bygg burde varmes av en CO2-varmepumpe

Vi mener at karbondioksid (CO2) er den eneste bærekraftige løsningen for luft og tappevannsoppvarming. Alle bygninger burde varmes av en CO2-varmepumpe, og vi sikter på å levere disse løsningene som en del av løsningen på energikrisen dekarboriseringen av Norge og Europa.