tequs
HEATED BY NATURE

Spørsmål og svar

Her har vi samlet de spørsmålene vi ofte får. Har du andre spørsmål? Ta kontakt med oss.

En Tequs varmepumpe kan benyttes til komfortvarme og komfortkjøling, og til oppvarming av tappevann (opptil 90°C).

Våre varmepumper er Plug & Play og kan leveres av de fleste VVS-entreprenører, ventilasjonsentreprenører, eller de med kompetanse innen kulde og varmepumpeteknikk.
Dersom du ønsker å levere en av våre varmepumper vil din tekniske kontaktperson (TAM) gi deg nødvendig bistand. Hele veien fra bestilling til oppstart.

Vi stiller krav til våre kunder og partnere, og leverer kun til seriøse aktører. Vi krever ikke at du har inngående kunnskap om naturlige kuldemedier, eller at du har levert tilsvarende produkter tidligere. Vi gjør en helhetsvurdering fra gang til gang for å kunne være sikker på at du innehar den kompetansen som kreves til å jobbe selvstendig med våre produkter når du har mottatt tilstrekkelig innføring fra oss.

Våre varmepumper kommer prekonfigurert i henhold til til bestillingen slik at oppstarten kan gjøres med et tastetrykk. Hvis det til formodning skulle være behov for å endre innstillinger eller dukke opp problemer under oppstarten vil din tildelte tekniske kontaktperson (TAM) gi deg nødvendig bistand.

Foruten at CO 2 som kuldemedie er klimanøytralt, så er det et uslåelig godt kuldemedie når det kommer til energieffektivitet og oppvarming av vann.

Alle våre varmepumper leveres med ejektorteknologi som sikrer høy COP ved komfortoppvarming og kjøling. I tillegg kan våre varmepumper varme vann helt opp til 90C med over 4 i COP.

Dette gjør våre varmepumper til den mest effektive Plug and Play varmepumpen på markedet.